Autobok som bil administrasjons system:

Som en del av Autobok er det mulighet for å registrere service intervaller og få varsling når det nærmer seg med et verksted besøk

to exchange emotions. novaivf.com sità and duration will be â -.

. Du kan også registrere dine fyllinger, bruk gjerne vår mobil pålogging til dette ved pumpen, du får da en rapport som viser gjenomsnitts forbruk over tid, samt at regnskaps ansvarlig raskt kan avstemme drivstoff kortet mot faktiske fyllinger.

Få biler mange sjåfører ?

Hos mange av våre brukere går bilene på rundgang blant de ansatte, dette løser vi enkelt ved å bruke fører id system. Kan også koples mot bilens start sperre slik at man må angi fører id før bilen kan startes.

  • Hver sjåfør får sin kjørebok på e post hver søndag – uavhengig av hvilken bil han har disponert
  • Ved måneds slutt kommer automatisk 2 lister en for jobb og en for privat kjøring slik at det er lett å gjøre rett med firmabil skatten, også der man veksler mellom flere biler.