Ford Transit Custom har i 2019 en ny pris fra kroner 371 900,

Leasing kampajen pr mnd fra 4395 ex mva

Regnestykket for  varebil skatten blir som følger:

Ny pris 371 900

fradrag grønne skilt: 150 000

Grunnlag firmabil skatt 221 000 hvor av 30% legges til din inntekt som gir 66 300 i inntekts påslag.

med 11 mnd blir det  6027 pr mnd.

Installer Autobok og om du kjører 3/4 tank 400 km privat pr mnd blir inntekts påslaget ditt kr 1300, de fleste kjører mindre enn det privat og kommer bedre ut.

Siden påslaget på kr 6027  uten kjørebok mot  kr 1360  med er kroner 4667 kan vi si at du får «gratis varebil» –

Autobok for deg som bruker bil i jobb og privat