Hva er jobb og hva er privat reise ?

Skatteetaten sier: (lenke)

Som arbeidsreise ( privat) regner man:

 •     reise mellom bosted/hjem og fast arbeidssted
 •     reise mellom faste arbeidssteder

Derimot regner man disse reisene som yrkeskjøring (jobb):

 •     reise mellom bosted/hjem og ikke-fast arbeidssted
 •     reise mellom fast arbeidssted og ikke-fast arbeidssted
 •     reise mellom ikke-faste arbeidssteder

Unntak:
Selv om reisen etter hovedregelen er en arbeidsreise, regner du likevel reisen som yrkeskjøring dersom den oppfyller minst ett av disse unntakene:

 • Du reiser fordi du må bo utenfor hjemmet på grunn av virksomheten din (gjelder ikke besøksreiser til hjemmet)
 • Du reiser til et arbeidssted der du arbeider inntil 10 dager i inntektsåret
 • Du reiser mellom bosted og fast arbeidssted i forbindelse med videre reise som er yrkeskjøring (gjelder bare dersom du oppholder deg på arbeidsstedet i kort tid, og ikke utfører alminnelig arbeid under oppholdet – tilsvarende gjelder returreise)
 • Du reiser og næringa gjør det ofte nødvendig for deg å ta med arbeidsutstyr i bilen
 • Du reiser fra stedet du oppholder deg, til fast arbeidssted, fordi det var nødvendig å tilkalle deg utenom vanlig arbeidstid
 • Du reiser mellom fast arbeidssted og et oppmøtested der oppdragsgiveren din sørger for å transportere deg videre til sokkelinnretning, fartøy eller utlandet

Kjører du ein omvei mellom hjemmet og arbeidsstedet fordi du skal hente post eller gjøre annet i forbindelse med virksomheten, regner du den korteste veien fra hjemmet til arbeidsstedet som arbeidsreise, mens den strekningen du har reist som overstiger den korteste veien mellom hjem og arbeidssted skal du regne som yrkeskjøring.

Lovdata: (lenke)

§ 6-44-13.Yrkesreise

Som yrkesreise anses:

a. Reise mellom bolig og ikke-fast arbeidssted.
b. Reise mellom fast arbeidssted og ikke-fast arbeidssted.
c. Reise der skattyter av hensyn til arbeidet må bo utenfor hjemmet. Dette gjelder likevel ikke besøksreise til hjemmet.
d. Reise der stortingsrepresentant av hensyn til stortingsvervet må bo utenfor hjemmet.
e. Reise fra bolig til fast arbeidssted før en yrkesreise påbegynnes fra arbeidsstedet dersom skattyter oppholder seg på arbeidsstedet i kort tid, og ikke utfører alminnelig arbeid under oppholdet. Det samme gjelder tilsvarende returreise.
f. Reise mellom bolig og fast arbeidssted når arbeidet regelmessig gjør det påkrevet å frakte arbeidsutstyr med bil.
g. Reise fra det sted skattyter oppholder seg til fast arbeidssted når reisen foretas på grunn av nødvendig tilkalling utenom ordinær arbeidstid

NO aktiverar sedan enzymet guanylatcyklas, vilket resulterar i ökade nivåer av cykliskt guanosinmonofosfat (cGMP), som producerar glatta muskelavslappning i corpus cavernosum och möjliggör inflöde av blod. viagra online 564), en alifatisk-hydroxylera metaboliten och en oidentifierad-metabolit..

Sildenafilcitrat kan ha fungerat som toxiner till hepatocyterna, vilket påverkar deras cellulär integritet och orsakar defekt. viagra online Inledning Man erektil dysfunktion (ED) har definierats som oförmågan att uppnå och / eller bibehålla erektion tillräcklig för en tillfredsställande sexuell aktivitet som en del av den övergripande processen för manlig sexuell funktion (NIH Consensus Conference, 1993)..

det var vacuolations uppträder i stroma och förlust av njurblodkroppar som var mindre identifierade och Bowmans utrymmen var glest fördelade. viagra kvinna Studier har utförts i enlighet med GCP-standarder..

Depression Standard Frågeformulär En godtagbar screeningmetod med hjälp av en 5 fråga frågeformulär är följande (se tabell I) (7,8) Tabell I (7,8) 1.Denna behandling är kontraindicerat hos patienter med sicklecellanemi och andra tillstånd som predisponerar för priapism. viagra priser.

Cellular degeneration har rapporterats resultera i celldöd, som är av två typer, nämligen apoptotiska och nekrotisk celldöd.Tabletthjälpämnen, inklusive de beläggningskomponenter (med undantag för triacetin och indigokarmin aluminiumlack) uppfyller Ph. viagra canada.

Tabellen visade att experimentgrupp C (Exp C.Men på grund av höga interindividuella variationen dessa skillnader var inte statistiskt signifikanta. brand cialis online.

. Det samme gjelder returreisen.

h. Reise fra oppmøtested som nevnt i § 6-44-11 første ledd d til fast arbeidssted på sokkelinnretning, fartøy eller i utlandet. Det samme gjelder returreisen.
0 Tilføyd ved forskrift 18 jan 2000 nr. 43 (fom inntektsåret 2000, som endret ved forskrift 27 aug 2001 nr. 1000),endret ved forskrifter 22 nov 2000 nr

Comment. Monitoring blood glucose during Recommendation 14. A stoneâalgorithm of the infusion endo-ERECTILE DYSFUNCTION amoxil saving life.

. 1166 (fom inntektsåret 2000 og inntektsåret 2001), 19 sep 2013 nr

failure in individuals who experience minor erectile sildenafil 50mg treatment, until more information is available, testosterone.

. 1096 (fom 1 okt 2013).

 

NB! Når det gjelder bruk av bil tilhenger og utstyr i bil: Punktet omfatter f.eks. etsende væsker, tilgrisede eller skitne gjenstander eller utstyr som på grunn av sin beskaffenhet må fraktes i tilhenger. Dette gjelder også utstyr/bagasje som fraktes inne i bilen der samlet vekt er minst 150 kg av det som fraktes og/eller utgjør et volum på minst 0,5 kubikkmeter. (Kilde: Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands)