Individuell verdsettelse

Du kan også velge modellen for individuell verdsettelse. Denne metoden innebærer at man skal skattlegges for faktiske private kilometer  med en sats på kr 3,40 per km.

Med private kilometer menes:

For å bruke denne metoden er det et krav at yrkeskjøringen dokumenteres med en elektronisk kjørebok.

Velges individuell verdsettelse basert på elektronisk kjørebok rapporteres følgende:

Type fordel Lønnsbeskrivelse Tilleggsinformasjon Grunnlag for skattetrekk? Grunnlag for arbeidsgiveravgift?
Naturalytelse Yrkesbil tjenestlig behov kilometer Reg.nr.Antall km. Ja Ja

A-meldingsnummer vil være 135 A

se side 18 i denne

https://www.altinn.no/upload/69799/Kodespeil%20for%20direkte%20registrering%20i%20Altinn.pdf

Skattetrekk og arbeidsgiveravgift og innrapportering i a-meldingen

Skattepliktig fordel av yrkesbiler skal inngå i grunnlaget for skattetrekk, og det må også betales arbeidsgiveravgift. Fordelen er også lønnsopplysningspliktig i a-meldingen.

Både skattetrekk og arbeidsgiveravgift må beregnes hver måned gjennom året. Fordelen må også tas med i a-meldingen løpende hver måned gjennom året. Du kan ikke vente til slutten av året med å trekke skatt og beregne arbeidsgiveravgift

Kilder: http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Handboker/skatte-abc/kapitler/b/?mainchapter=227942

 

https://www.visma.no/blogg/nye-regler-skatt-yrkesbiler/

https://www.altinn.no/upload/69799/Kodespeil%20for%20direkte%20registrering%20i%20Altinn.pdf