Bil uten elektronisk kjørebok nyere enn 1 januar 2014

Arbeidsgiver velger ordningen med sjablongbeskatning. Du har et tjenstlig behov for å disponere en bil som har en listepris på 350 000 kr. Det skal trekkes fra et bunnfradrag på 50 prosent av listeprisen, men maks 150 000 kr. Da blir regnestykket som følger:

Listepris:
350 000 kr – 150 000 kr = 200 000 kr.
Skattepliktig inntekt:
200 000 kr x 30 % = 60 000 kr

Bil uten elektronisk kjørebok registrert før 31 desember 2013

Arbeidsgiver velger ordningen med sjablongbeskatning. Du har et tjenstlig behov for å disponere en bil som har en listepris på 350 000 kr. Bilen er over 3 år og du skal ha 25% i alders fradrag. Det skal trekkes fra et bunnfradrag på 50 prosent av listeprisen, men maks 150 000 kr. Da blir regnestykket som følger:

Listepris:
350 000 kr – 25 %  = 262 500 kr.

Fradrag for grønne skilt 50% av 262 500 = 131,250

Skattepliktig inntekt:
131,250 kr x 30 % = 39 375 kr

Monter Autobok i bilen denne måneden og fra neste måned blir din hverdag slik:

Kr 3,40 for hver privat km legges til din inntekt  så om du har bil med liste pris som ny 350 000 kr og bilen er nyere enn 3 år  lønner det seg om du kjører mindre enn   17 647  KM privat i året (60 000 / 3,40)

Er bilen over 3 år pr 1 januar blir regnestykket 11 580 km (39 375 /3,40)