Norlønn  har nå fått på plass støtte for firmabil beskatting etter individuell avregning.

se https://www.norlonn.no/ for deres løsning.

«Norlønn er et enkelt og brukervennlig lønnssystem for små bedrifter.»

Norlønn AS

Hovinmovegen 4,
2060 Gardermoen

Org.nr. 998 601 630

E-post:  salg@norlonn.no